rentoutuminen

Faskiakäsittely

Ihorullaus
Ihorullaus

MyFascia on suomalaisten asiantuntijoiden kehittämä lihaskalvojen hoito- ja liikekonsepti. Keskiössä on haastattelu, jossa paneudutaan asiakkaan historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Kudosten painelu eli palpaatio on erittäin tärkeä työväline ja hoidettava alue määräytyykin haastattelun ja palpaation perusteella. Palpaatiota toteutetaan myofaskiaalisia ketjuja myöten, jotka toimivat ikään kuin karttoina.

Kehon sidekudosverkko ympäröi lihaksia ja muita pehmytkudoksia yhdistäen eri kehonosat toisiinsa. Se jaetaan pinnalliseen ja syvää faskiaan. Pinnallinen faskia löytyy heti ihon alta.  Syvä fascia on rasvakerroksen alla ja se yhdistää kehon lihaskerrokset yhtenäisiksi ketjuiksi. Viskeraalinen faskia ympäröi ja kannattelee sisäelimiä. Sidekudosrakennetta ovat myös mm. jänteet, nivelsiteet ja nivelkapselit.

Syvässä faskiassa on kolme kerrosta ja niiden välissä on löyhää sidekudosta. Erilaisilla hoito-otteilla voidaan vaikuttaa löyhän sidekudoksen kykyyn liuttaa ja siirtää tiiviimpiä kalvokerroksia. Tämän hoidettava kokee liikkuvuuden lisääntymisenä ja kivun vähentymisenä. Näihin tuntemuksiin vaikuttavat vahvasti myös hermoston kautta tulevat viestit.

Kuvassa olevaa kalvohierontavälinettä voidaan käyttää tietyn alueen käsittyyn hoidon aikana. On olemassa paljon erilaisia kalvohierontavälineitä mm. erimuotoisia rautoja tai gua sha-kampoja.